Ustanove

Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Audiologija i fonijatrija
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Vinogradska cesta 29
10000 ZAGREB
Zavod za bolesti uha, nosa, grla i kirurgiju glave i vrata
Audiologija i fonijatrija
Klinička bolnica “Merkur”
Zajčeva ulica 19
10000 ZAGREB
Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
Audiologija i fonijatrija
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
10000 ZAGREB
Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Audiologija i fonijatrija
Klinička bolnica “Sveti Duh”
Sveti Duh 64
10000 ZAGREB
Zavod za bolesti uha, grla i nosa
Audiologija i fonijatrija
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 ZAGREB
Služba za otorinolaringologiju
Audiologija
Klinika za dječje bolesti
Klaićeva 16
10000 ZAGREB
Otorinolaringologija
Dječja bolnica Srebrnjak
Srebrnjak 100
10000 ZAGREB
Poliklinika SUVAG
Audiologija i fonijatrija
Ljudevita Posavskog 10
10000 ZAGREB
Otorinolaringologija
Audiologija
Dom zdravlja MUP-a
Šarengradska ul. 3
10000 ZAGREB
Otorinolaringologija
Audiologija
Dom zdravlja Zagreb Centar
Grgura Ninskog 3
10000 ZAGREB
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
43000 BJELOVAR
Thalassotherapia Crikvenica
Audiologija i fonijatrija
Gajevo šetalište 21
51260 CRIKVENICA
Otorinolaringološki odjel
Audiologija i fonijatrija
Županijska bolnica Čakovec
Ivana Gorana Kovačića 1 e
40300 ČAKOVEC
Odjel za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Dubrovnik
Dr. Roka Mišetića 2
20000 DUBROVNIK
Otorinolaringologija
Opća bolnica Gospić
Kaniška 111
53000 GOSPIĆ
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Karlovac
Andrije Štampara 3
47000 KARLOVAC
Otorinolaringologija
Opća bolnica Knin
Svetoslava Suronje 12
23300 KNIN
Djelatnost za bolesti uha, nosa i
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek”
Željka Selingera 1
48300 KOPRIVNICA
Otorinolaringologija
Opća županijska bolnica Našice
Ulica Bana Jelačića 10
31500 NAŠICE
Otorinolaringološka ambulanta
Opća bolnica Nova Gradiška
Josipa Jurja Strossmayera 17
35400 NOVA GRADIŠKA
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Ogulin
Bolnička 38
47300 OGULIN
Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
Audiologija i fonijatrija
KBC Osijek
Josipa Huttlera 4
31000 OSIJEK
Odjel za otorinolaringologiju i oralnu kirurgiju
Audiologija i fonijatrija
Opća županijska bolnica Požega
Osječka 107
34300 POŽEGA
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Pula
Zagrebačka 30
52000 PULA
Zavod za audiologiju i fonijatriju
KBC Rijeka
Krešimirova 42
51000 RIJEKA
Odjel za otorinolaringologiju i oralnu kirurgiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić”
Josipa Jurja Strossmayera 59
44000 SISAK
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica “Dr. Josip Benčević”
Andrije Štampara 42
35000 SLAVONSKI BROD
Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata
Audiologija i fonijatrija
KBC Split
Spinčićeva 1
21000 SPLIT
Odjel otorinolaringologije
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Šibensko-kninske županije
Stjepana Radića 83
22000 ŠIBENIK
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Varaždin
Ivana Meštrovića 1
42000 VARAŽDIN
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća županijska bolnica Vinkovci
Zvonarska 57
32100 VINKOVCI
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Virovitica
Ljudevita Gaja 21
33000 VIROVITICA
Djelatnost za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
Županijska 35
32000 VUKOVAR
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Zabok
Bračak 8
49210 ZABOK
Odjel za otorinolaringologiju
Audiologija i fonijatrija
Opća bolnica Zadar
Bože Peričića 5
23000 ZADAR